Jonas Vorwerk designs innovative concepts that lie between the autonomous and the applied arts. These concepts are expressed in websites, installations and cross-media applications.

What does Jonas Vorwerk do?

Jonas Vorwerk works both independently and on assignment. His assignments and projects contain different techniques, goals and media types. This can include 3D-artwork manufactured with wood or aluminium, but also internet applications and websites.

Who is Jonas Vorwerk?

After studying mechanical engineering and a three year stint at a webdesign agency, Jonas Vorwerk went on to the Willem De Kooning Art Academy in Rotterdam, specializing in interactive art installations. Four years later he graduated with honors and founded his Buro so he could autonomously work on multi-media projects.

What can we expect?

Jonas Vorwerk creates new media projects that invite the user to participate, to partake, to experience and to share. Create a multi-user music piece with the Lightbox Sequencer, for example, or experience what it is like to be censured on the internet by visiting greatfirewallofchina.org.

What can we ask?

Jonas Vorwerk loves envisioning and implementing innovative concepts and ideas. His projects focus on integrating different media assets. Do you want a fantastic set for a stage production, a website to promote your company or an eyecatcher at an event? Don’t hesitate to contact Jonas.

Jonas Vorwerk has worked and is working with…

Motel Mozaique, Anne Claire de Breij, Hats & Tales, Wolfpack, Gemeente Amsterdam, Total Active Media, Launderette, Grootzus, Stereo Architects, MOJO, ID&T, Night of Comedy, Laughing Matters, Boeddhistische Omroep Stichting, Immits, Tijl Beckand, Museum Nacht Amsterdam, Tent., CBK Rotterdam, CBK Den Bosch, Rijksuniversiteit Groningen, MuteSounds, Artpark, Ruigwerk, Villa Nuts, Versch, Stichting NRC, Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam, Villa Zebra, SeriousFilm, Conclub, Yes2Web, Aad Hoogendoorn, Deborah van der Schaaf, Studio Beige, Stuartfilm, Erasmus MC, Zappwerk and many others.

Jonas Vorwerk ontwerpt vernieuwende concepten tussen autonome en toegepaste kunst. Deze uiten zich in websites, installaties en crossmedia applicaties.

Wat doet Jonas Vorwerk?

Jonas Vorwerk werkt in autonoom en in opdracht. Deze opdrachten of projecten bevatten verschillende technieken, doelen en media typen. 3D werken vervaardigd van bijvoorbeeld hout, aluminium maar ook internet applicaties of websites.

Wie is Jonas Vorwerk?

Jonas Vorwerk is na een technische werktuigbouw opleiding de internet wereld ingestapt bij een webdesign bureau. Na daar drie jaar werkzaam te zijn geweest is hij gaan studeren aan de Willem de Kooning Kunst Academie te Rotterdam waar hij kennis maakte met interactieve installatie kunst.
Na 4 jaar studie studeerde hij cum laude af en is hij als zelfstandige zijn Buro voor multimediale projecten gestart.

Wat kunnen we verwachten?

Nieuwe media projecten die de gebruiker uitnodigt om mee te doen, om deel te nemen aan, te ervaren, te voelen. Enkele voorbeelden: “Het creëren van een multiuser muziek stuk door middel van  de Lightbox Sequencer” of “ervaren hoe het is om gecensureerd te worden op internet, bekijk de website greatfirewallofchina.org”.

Wat kunnen we vragen?

Jonas Vorwerk wil graag vernieuwde concepten en ideeën bedenken en uitvoeren. Multimediaal, hiermee bedoelen we doormiddel van verschillende soorten media en het liefs een combinatie hiervan. Wil je een flitsend decor voor een theater stuk, een website ter promotie van uw bedrijf of een eyecacher bij een evenement? aarzel dan niet om contact op te nemen met Jonas.

Jonas werkt en heeft gewerkt voor…

Motel Mozaique, Anne Claire de Breij, Hats & Tales, Wolfpack, Gemeente Amsterdam,  Total Active Media, Launderette, Grootzus, Stereo Architects, MOJO, ID&T, Night of Comedy, Laughing Matters, Boeddhistische Omroep Stichting, Immits, Tijl Beckand, Museum Nacht Amsterdam, Tent., CBK Rotterdam, CBK Den Bosch, Rijksuniversiteit Groningen, MuteSounds, Artpark, Ruigwerk, Villa Nuts, Versch, Stichting NRC, Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam, Villa Zebra, SeriousFilm, Conclub, Yes2Web, Aad Hoogendoorn, Deborah van der Schaaf, Studio Beige, Stuartfilm, Erasmus MC, Zappwerk en vele anderen.